terug naar de Central MapSponsors; want de waarheid kost geld!
Antwoorden op al je vragen...
Bid je fit; goddelijkheid in 5 minuten!
Wai Toe Ki; wie is Hij?
Bekentenissen van volgelingen...
Sherpa's; krachtpunten van leven...
Uranusl ons toekomstig thuis!
 

Macintosh gebruikers zal het opvallen dat er op hun machines, in Internet Explorer,
niet gechat kan worden. Dat klopt. Boze brieven mogen naar:
www.apple.com | www.microsoft.com | www.spin.de

copyright 2000 - Universal Church of Wai Toe Ki - InterDiv / NedDiv